Rein de Jong – De beurtvaarders en wegtransporteurs

Het varende verhaal van de familie De Jong begint al ver vóór 1850. Omstreeks 1800 schafte een De Jong een vrachtschip voor de binnenvaart aan en vestigde zich in Hattem. In 1850 liet een van zijn zoons, Derk, een zeiltjalk bouwen, de ‘Vrouwe Gerretje’, en begon een beurtvaartdienst tussen Apeldoorn en Rotterdam. Een van Derks kinderen, Gerrit Jan, koos in 1894 eveneens voor het beroep van schipper en ging met het zeilschip ‘Toos’ een geregelde dienst varen tussen Apeldoorn en Kampen, over het Apeldoornsch Kanaal. Gerrit Jan trouwde in hetzelfde jaar met bakkersdochter Maria Hugina van der Meulen uit Kampen. Naast vier dochters schonk Maria Hugina hem drie zoons: Dirk, Rein en Gerrit. Evenals zijn grootvader Derk zette Dirk een beurtvaart tussen Apeldoorn en Rotterdam op. Dat gebeurde in 1925. In 1927 ging Rein met een eigen schip meevaren. Twee jaar later kwam er een derde schip bij en trokken de broers een zetschipper aan. Gerrit volgde in 1932 met een vierde schip. Alle schepen droegen de naam ‘Risico’, gevolgd door een nummer (I tot en met IV). In 1933 breidden de drie broers hun activiteiten uit met een wegtransporttak. In Heerde kwam een vestiging aan het Apeldoornsch Kanaal, vanwaaruit een autolijndienst op Rotterdam werd onderhouden.
Na de oorlog, die het bedrijf met veel kleerscheuren overleefde, stapte Gerrit uit het bedrijf. Dirk en Rein stootten de schepen af en richtten zich geheel op ongeregeld vervoer over de weg. In 1953 besloten Dirk en Rein hun samenwerking te verbreken. Beiden gingen – als buren aan de Veerstraat – met een eigen bedrijf verder. In 1979 kwam ‘Dirk’ na 26 jaar zelfstandig functioneren weer bij ‘Rein’.

De onderneming Rein de Jong Transport groeide na 1953 uit tot een groot wegtransportbedrijf dat in zijn grootste omvang 75 wagens op de weg had, op enkele motorwagens na allemaal trekker-opleggercombinaties. Het accent lag volledig op tanktransport van vloeibare producten en huifvervoer. De huifwagens reden nationaal en vervoerden vrijwel uitsluitend papier voor de Berghuizer Papierfabriek in Wapenveld. De tankwagens kwamen met chemicaliën en levensmiddelen in vrijwel alle landen van Europa, inclusief Rusland. Vanaf het begin van de jaren zeventig was de onderneming niet langer een familiebedrijf: Rein de Jong Transport werd in 1971 verkocht aan Van Gend & Loos. In 1986 nam de Koninklijke Nedlloyd Groep Van Gend & Loos – en dus ook Rein de Jong Transport – over; het bedrijf was inmiddels binnen Heerde van de Veerstraat naar de Molenweg verhuisd. Vijf jaar later volgde een management buy out en werden directeur Ted Hoogers en algemeen manager Onno Tjeerdsma eigenaar van de transportonderneming. In 1996 verkochten ze het bedrijf aan Harry Vos Transport Group in Oss. Deze slokte Rein de Jong Transport in korte tijd volledig op, waarmee de bedrijfsnaam uit de transportwereld verdween.