Fa. J. van der Zwaart & Zn. – Een kleine onderneming

Fa. J. van der Zwaart & Zn. is altijd een kleine onderneming geweest, met in haar grootste omvang vijftien personeelsleden. De oprichter was Jan Oege van der Zwaart, die in 1924 in Amstelveen een autolak- en autoreclameschilderbedrijf opzette. Een jaar later kwam zijn zoon Jo als 14-jarige bij hem in dienst. In 1926 maakte Jan Oege de overstap van lakken met de kwast naar lakken door middel van spuiten. Zijn bedrijf heette toen officieel ‘Autoschilder Spuitinrichting v/d Zwaart’. De onderneming was heel lang gevestigd in enkele bedrijfsopstallen van autobusonderneming (later garagebedrijf) Van Poelgeest, in de hoek Dorpsstraat/Stationsstraat in Amstelveen. 

Vóór de oorlog, in 1935, wilde Jo van der Zwaart op eigen zakelijke benen staan en begon in Woerden zelf een spuit- en autoreclameschilderbedrijf. Enkele jaren later beëindigde hij dit avontuur en keerde – nu als compagnon – bij zijn vader in Amstelveen terug. Sindsdien was de officiële naam van het bedrijf van vader en zoon Van der Zwaart ‘Fa. J. van der Zwaart & Zn.’

In 1965 verhuisde Van der Zwaart naar het industrieterrein in Amstelveen-Zuid, naar een noodvoorziening van enkele nissenhutten en een kantoorcaravan, in afwachting van een nieuw te bouwen bedrijfscomplex. Zo ver kwam het echter niet: in 1970 moest de onderneming sluiten wegens ernstige gezondheidsproblemen van Jo. Jo van der Zwaart dreef de zaak toen alleen: zijn vader Jan Oege was kort na de oorlog uit het bedrijf gestapt. 

Het spuiten van personen- en (vooral) bedrijfswagens en het aanbrengen van reclames op bedrijfsvoertuigen zijn altijd de belangrijkste bezigheden van Fa. J. van der Zwaart & Zn. geweest. Aard en omvang van de wagens speelden daarbij geen rol. 

Na de oorlog voegde Van der Zwaart autoschadeherstel en antiroestbehandeling aan de activiteiten toe. In de jaren zestig kwamen daar het verkopen van kampeerartikelen (gedurende enkele jaren) en het bouwen van winkelwagens en autotrailers bij.