“Mijn geluk is dat ik in beroepen werkzaam ben (geweest) die me alle kennis en vaardigheden hebben bezorgd die je nodig hebt als je schrijver èn uitgever wilt zijn”

(Willem Vermeulen)

Ik ben geboren in een boerengezin in Voorthuizen op de Veluwe. Mijn jeugd bracht ik met drie oudere broers door op een boerderij die pal aan de oude verkeersweg tussen Apeldoorn en Amersfoort lag. Deze weg, de huidige N344, was in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw dè route tussen het oosten en westen van Nederland. Het wonen langs deze drukke verkeersader, die letterlijk en figuurlijk dag en nacht ‘aanwezig’ was, drukte een enorm stempel op mijn jeugd. Ik heb er een meer dan normale belangstelling voor vrachtauto’s en verkeer in het algemeen aan overgehouden, met name voor vrachtwagens-met-neuzen.

Na het behalen van mijn Havo-diploma studeerde ik Weg- en Waterbouwkunde in Utrecht. In 1974 brak ik deze studie af en ging als journalist en redactie-secretaris werken bij de Amersfoortse Courant/het Veluws Dagblad. Drie jaar later nam ik ontslag en vestigde me als zelfstandig publicist. Tussen 1978 en 1986 schreef ik korte verhalen en artikelen voor enkele tientallen tijdschriften in Nederland: autobladen, landbouwbladen, dierenbladen, motorbladen, provinciebladen, wielerbladen en tijdschriften op nog diverse andere terreinen.

In 1986 ruilde ik dit vrije beroep in voor een vaste betrekking bij een natuurbeschermingsorganisatie in Nederland. Daar werk ik nog steeds, als bladmanager, eindredacteur en drukwerkbegeleider.

Als vrijetijdsbesteding zette ik in 1989 een kleine uitgeverij op, waarin ik uitsluitend werk van eigen hand publiceer.